Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym w celu otrzymania odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie. Podane dane będą wykorzystane przez administratora w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie lub pytania oraz do ewentualnej dalszej korespondencji związanej ze świadczeniem usług w zakresie kursów języka angielskiego lub tłumaczeń.

Administratorem danych jest Maria Jastrząb prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Hyde Park os. Dywizjonu 303 62G lokal 15, 31-870 Kraków.

Podane dane będą przechowywane przez administratora przez okres 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim chyba, że nastąpi konieczność udostępnienia tych danych podmiotom świadczącym usługi informatyczne, prawne lub księgowe na rzecz administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda. Podanie adresu e-mail oraz imienia jest dobrowolne. W każdym czasie macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych osobowych, żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Niepodanie nam wymaganych danych osobowych lub cofnięcie zgody na ich  przetwarzanie uniemożliwi otrzymanie wiadomości e-mail zawierających informacje udzielające odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Oświadczam również, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wszelkie żądania w tym zakresie należy kierować na adres e-mail: info@hydeparkenglish.com.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich. W przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w sposób nieuprawniony przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego w zakresie danych osobowych.

Call Now Button