HYDE PARK TEENS

Kursy dla uczniów w wieku 13 - 15 lat (klasa 6 - 8)

STACJONARNE lub ONLINE

Kurs angielskiego dla nastolatków

Wkraczając w wiek nastoletni, uczniowie stają przed nowymi wyzwaniami. Na tym etapie mózg podlega intensywnym procesom, które wpływają na zachowanie uczniów. Jednocześnie jest to etap przygotowania do Egzaminu Ósmoklasisty oraz ważnych wyborów życiowych np. wyboru szkoły średniej.

Spójna ścieżka nauki w kierunku poziomu C1

Nasi kursanci podążają spójną ścieżką nauki, która zakłada:

 • ukończenie szkoły podstawowej z angielskim na poziomie B1/B2 (dla porównania Egzamin Ósmoklasisty to poziom A2/B1)
 • ukończenie szkoły średniej z angielskim na poziomie C1 - poziom egzaminu Cambridge Advanced (dawniej CAE)
 • na każdym etapie rozwijanie wszystkich kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności mówienia po angielsku

Jak uczymy?

Nastolatkowie potrzebują dużo wsparcia i akceptacji ze strony bliskich, ale też ze strony nauczycieli. Dlatego też nasi lektorzy w pierwszej kolejności dbamy o stworzenie dobrych i przyjaznych relacji z kursantami. Przyjazna relacja oparta na empatii i akceptacji, nie oznacza jednak braku dyscypliny.

Jasne zasady współpracy są dla kursantów niezbędne dla ich budowania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. W bezpiecznych warunkach nasz mózg otwiera się na naukę. Naturalnym elementem uczenia się jest też popełnianie i korygowanie błędów. A to pokonanie strachu przed popełnianiem błędów możliwe jest wyłącznie w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

Ponadto, w szybko zmieniającym się świecie, gdzie natłok informacji zajmuje dużą porcję naszych zasobów intelektualnych, ważne jest też wyznaczenie priorytetów. Niezbędne jest zatem takie prowadzenie zajęć z języka angielskiego, aby nauka angielskiego miała szansę stać się takim priorytetem. A jest to łatwe do osiągnięcia, jeśli lubimy to, czego się uczymy. Nasz mózg wydziela wówczas dopaminę, która wspomaga naszą motywację do nauki.

Powstaniu Szkoły Hyde Park towarzyszyło założenie, że nasi kursanci będą swobodnie wypowiadać się po angielsku. Stąd nazwa.

Dlatego na naszych zajęciach:

 • tworzymy wspierające relacje lektor - kursant
 • uczymy kursantów, jak się efektywnie uczyć
 • wspieramy odważne wypowiadanie się po angielsku przez stosowanie metody aktywizującej - wszystkie nowe słówka i struktury gramatyczne muszą być ćwiczone w mówieniu
 • dzięki metodzie aktywizującej kursanci regularnie ćwiczą mówienie po angielsku, a regularne powtarzanie czynności powoduje jej automatyzację
 • dzięki automatyzacji wypowiedzi nasz mózg przyswaja struktury gramatyczne i słówka - ich używanie staje się nawykowe = naturalne
 • gramatykę analizujemy metodą odkrywania i tropienia wzorów - to najbardziej angażujący sposób uczenia; lektor staje się wówczas przewodnikiem, a kursanci uczą się samodzielności i odpowiedzialności za swój proces uczenia się
 • zadajemy zadania domowe w zróżnicowanych formach, bo zadanie domowe nie jest przykrym obowiązkiem, lecz sposobem na powtarzanie i utrwalanie wiadomości z zajęć oraz wspomaga branie odpowiedzialności za proces nauki przez kursanta
 • stosujemy procentowy system oceniania postępów w nauce, żeby sprawnie identyfikować obszary do poprawy, a jednocześnie nagradzać to, co zostało przyswojone
 • kursanci i rodzice mają stały wgląd do dziennika elektronicznego, dzięki któremu na bieżąco mogą śledzić postępy w nauce oraz realizowany zakres materiału, a także kontaktować się z lektorem prowadzącym
 • korzystamy z nowoczesnych metod uczenia - z interaktywnych aplikacji i programów edukacyjnych, tablic multimedialnych w każdej sali
 • lektorzy korzystają z cyfrowej formy podręczników, dzięki czemu realizowany materiał ma atrakcyjną i angażującą oprawę wizualną
 • wszystkie nasze zajęcia stacjonarne mają opcję udziału w zajęciach ONLINE na życzenie - realizujemy wówczas zajęcia hybrydowo, a kursanci nie tracą zajęć, jeśli nie mogą pojawić się na nich fizycznie

Grupy tworzymy na podstawie wyniku testu poziomującego online. Test można rozwiązać klikając przycisk poniżej.

Zajęcia dla nastolatków realizujemy według modelu:

STANDARD

 • 2 x 60 min tygodniowo
 • 58 lekcji x 60 min w roku

STANDARD

 • 1 x 90 min tygodniowo
 • 58 lekcji x 45 min w roku
 • 29 x 90 min w roku

PREMIUM

 • 2 x 60 min tygodniowo
 • 58 lekcji x 60 min w roku + 30 x 45 min konwersacji online

PREMIUM

 • 1 x 90 min tygodniowo
 • 58 lekcji x 45 min w roku + 30 x 45 min konwersacji online

Cena zajęć obejmuje:

 • udział w bezpłatnych warsztatach dodatkowych
 • materiały do samodzielnej nauki w Newsletterze
 • polecajki ciekawych aplikacji i narzędzi do nauki w Newsletterze
 • naukę w komfortowych, klimatyzowanych salach lekcyjnych wyposażonych w tablice multimedialne
 • szkolenia dla lektorów i dyrekcji
 • wykwalifikowaną kadrę lektorów

CENNIK ZAJĘĆ

2024/2025

Kursy dla uczniów w wieku 13 - 15 lat (klasa 6 - 8)

Do podanych cen należy doliczyć koszt pakietu edukacyjnego w cenie 200 zł.

Przy zapisie po 20 sierpnia koszt kursu zostanie przeliczony na 9 rat.

STANDARD
2 x 60 min / tydzień
 • 12 x 275 zł
 • 10 rat x 329 zł
PREMIUM
2 x 60 min/tydz + 30 x 45 min konwersacji online
 • 12 rat x 415 zł
 • 10 rat x 499 zł

Pakiet edukacyjny w cenie 200 zł

STANDARD
1 x 90 min / tydzień
 • 12 rat x 259 zł
 • 10 rat x 313 zł
PREMIUM
1 x 90 min/tydz + 30 x 45 min konwersacji online
 • 12 rat x 399 zł
 • 10 rat x 479 zł

Pakiet edukacyjny w cenie 200 zł

System zniżek

Kontynuacja 20-30 zł *
Druga osoba z rodziny 20-30 zł *
Trzecia osoba z rodziny 30-50 zł *
Płatność w całości 30 zł

* W zależności od kursu 1 lub 2 x tygodniowo.

Za co chwalą nas rodzice naszych kursantów w ankietach?

Call Now Button